Sajrag  syf

K'amty  galerej

Hetagkaty K'osta Iryston Internety Narty kaddjitæ Iron zæltæ nog!
Iron k'ælindar Iron fyng Iron_chinyg Iron æg'dæuttæ Uazdjity chinyg Chaty k'amty galerej

 

2012

æ 

2012

æ  æ ()

( æ)

Ææææ

æ

ææ (æ æ)

(æ æ)

ææ

ææææ

æ

 

1

7

7

10

13

14

15

19

22

 

Ææ æ()

æ (æææ)

ææ  

(ææ)

  ææ

æ æ

æ

4

12

13-19

20

20-26

26

27

27

ææ æ()

-

æææ

æ 

æææ

 

6

16

21

22

25

 

ææ æ ()

ææ

æææ

æ

æ æ

ææ

æ æ

7

8

15

16

18

19

22

23

29

ææææ æ ()

æ

ææææ

1

24

ææ æ ()

ææææ

æ

ææ

2

3

10

12

17

17

18

24

æ æ ()

æ

-

æ

ææææ

æ

æ

 

8

8

8

15

15

18

22

24

24

29

29

 

æ æ ()

æ  

æ

æ æ

4

5

12

20

31

æ æ ()

.æ .

Ææ 

ææ

ææ

æ

1

2

3

5

17

20

æ æ ()

(ææ)

æ æ

7

14

14

28

æ ()

(æææ )

æ æ ææ

æ

æææ

ææ ææ

18

19

19-25

25

26

æ ()

( æ)

ææ( æ)

2

25

31

 

HOME

Arazæg: Toma K'uylaty
Copyright 1999-2012