Sajrag  syf

K'amty  galerej

Hetagkaty K'osta Iryston Internety Narty kaddjytæ Iron zæltæ; nog!
Iron k'ælindar Iron fyng Iron chinyg Iron æg'dæuttæ; Uazdjity chinyg Chaty k'amty galerej

   Ænæferohkængæ monutæ sævzæryn kæny adæymadjy zærdæjy jæ ragon ræsug'd dzinadæj Dygury kom jæ ragon æmæ dissadjy tsyrtdzævæntæy. Turistty yæhimæ ælvasy Fætænty fæz, jæ fæjnæ færsty kæly tsæugæ don Uruh æmæ yyl aly rætty styr durtæ aftæ tsymydis æværd ærtsydysty ærdzæy, rast tsyma Japojnag durty park u. æppæt turistty yæhimæ ælvasy H'araugomy ts'iti-kætsy jæ asmæ gæsgæ Tsægat Kavkazy ahsy dykkag bynat.

 

  1 2 3 4

Arazæg: Toma K'uylaty
Foto: Vladimir Lesovodskij
Copyright © 1999-2008