æ    æ    Ææ, æ- æ æ æ,
ææ ææ, ,-
æ ææ æ æ,
æ æ æ!..

Æ æ æ ,
æ æ,
æ æ ææ æ ,
æ æ æ ææ...

NYSTUAN

Nybbar myn, kæd-iu dæm ma zaræg,
Kæuægau fækæsa, myyyag,-
Kæy zærdæ næ agury h'aræg,
Uyy zaræd yæhi fændiag!..

Æz dzyllæyæ k'addær kuy darin,
Kuy bafidin iskuy mæ hæs,
Uæd aftæ ank'ardæy næ zarin,
Næ h'uysid mæ kæuyn h'ælæs....

æ

æ ææ
Ææ æ ,
æ ææ
æ æ!

ææ æ,
æ,-
æ æ æ
ææ æ?

æææ - ,
Ææ - ,
- ,-
æ æ .

æ , æ æ
æ æ ææ,
ææ æ æ
æ æ ææ.

æ ææ
æ æ æ ,
æ,ææ,
!..

SAG'ÆS

Mæ udyl hætsæg
Ænæ æntsoy ua,
Mæ mady zænæg
Mæ mardyl kæua!

Kuyd zæhmædzyd dæn,
Kuyd fyduag hæssyn,-
Mæ fydæn fyrtæn
Tsæuylnæ bæzzyn?

H'æubæstæy - h'odi,
Æmgartimæ - syrd,
Nyhasy - gobi,-
Næ mæ hauy dzyrd.

Mæ zond, mæ fændyl
Næ læuuy kæstær,
Kæstær mæ fædyl
Næ tsæuy hæstmæ.

Bæsty særvæltau
Næ kæly mæ tug;
Hæssyn, k'ælætau,
Tsag'ayradjy dug!..

ææ æ æ,
æ æ,
æ æææ æ
æ ææ !

æ æ
æ æ æ?-
ææ æ
æ æ ææ!

æ , æ
æ æ,-
æ æ ,-
æ æ !?

Æ æ æ ,
Æ æ æ æ;
Æ
æ æ ææ...

ææ æ
' æ æ!
æ , æ æ -
ææ æ ææ!

æ , æ æ -
æ æ, æ ;
æ æ, æ æ -
æ .

æ æ ææ -
æ æ ;
æ æ ææ -
æ æ ...

æ æ ,
æ æ æ,
ææ æ æ,
æ æ ææ...

ææ æ,
æ æ,-
æ æææ æ
æ ææ !..

NYFS

Tyzmægaey mæm ma kæs,
Mæ fydy zærond,
Dæ zærdæmæ ma hæss
Mæ zærdæyy kond!

Yæ fydy fændiag
Kæm væyyy fyrt dær?-
Læppuyæ rædiag
Næ væyyy ævzær!

Dæ nomyl, dæ kadyl
Næ baryn mæhi,-
Nyuuadz mæ mæ adyl,-
Fændon horz kæm i!?

Æz toppæy næ h'azyn,
Æz baræg næ dæn;
Æhsargard yslasyn
Mæ bon næu mænæn...

Fæhudænt myl h'altæ
Dy se'mbal næ dæ!
Mæ guton, mæ galtæ-
Mænæn dær tsættæ!

Mæ guton, mæ galtæ-
Mæ fændyr, mæ zond;
Mæ kadæg, mæ zaræg-
Mæ tsard hory kond.

Næ dzyllæyy zærdæ-
Mæ huymgændy hay;
Næ bæsty sag'æstæ-
Mæ fæzzygon nay...

Dzag horæy mæ hordon,
Bærkaddjyn mæ zæhh,
Hædtulgæ mæ uærdon,
Mæ fændag uæræh...

Mæguyræy myn ma tærs,
Mæ fydy zærond,-
Dæ zærdæmæ ma hæss
Mæ zærdæyy kond!..

Æ

æ, æ, ,
æ,
ææ æ
'æ!-

æ
æ
- æææ,
æ æ!

ææ æ
æ æ...
, æ ,
, æ æ !..


ææ,-
æ
æ æ...

, , ææ
æ æ?!
æ, æ
æ æææ!..

æ æ,
,
æ
æ, æ...

æ ææ
æ æ?
æ æææ
æ æ

ææ,
ææ?!..
, æ
ææ!..

æ æ,
æ ææ
æ æ,
æ æ , æ!

- æ æ ,
- æ æ ,
- æ æ ,
- æ ææ !..

æ æ
æ!
æ æ
æ æ!..

'ææ
...
æ æ ææ ,
æ æ '!..

æ, æ, ,
æ,
æ æ
'æ!

æ
æ
- æææ,-
æ æ!

FESÆF

Fesæf, fesæf, tsard,
Sau læppuimæ,
Tag'd dælzæhh fæu
Me'namondimæ!-

Kalmau myn mæ riu
Sudzgæ bauuyldta
Mast - zærdæhalæn,
Yæ tyh basætta!

Afælyvta mæ
Sauærfyg ræsug'd...
O, mæ hudinag,
O, mæguyr mæ ud!..

Dzyrd huytsauy raz
Radta innæmæn,-
K'uhæy nal lasy
Nyr yæ k'uhdaræn...

G'ey, chyzgay, tsæmæn
Afælyvtay mæn?!
Tsæy, dæ huytsau dyn
Uæd tærhongænæg!..

Darg' hæhhon zymæg,
Ualdzygon bonau,
Nyr ærymysyn
Æz, fynfenagau...

Kæd kærædziyy
Fag næ rævdydtam?
Kæd kærædziyæn
Fag næ fædzyrdtam

Uarzon nyhæstæ,
Tsard ænh'ælædjy?!..
G'ey, tsy h'al uydtæn
Uytsy ræstædjy!..

Nyr dæu chi hæssy,
Uyy yæ lædjyh'æd
Memæ bavzaræd,
Kæd huyzdær u,uæd!

Ye - yæ toppæy h'azt,
Ye - yæ bæhyl badt,
Ye - yæ kaægon kaft,
Ye - yæ tsæg'dgæ zard!..

Dæu syrh dariyæ
Horz ysfælysta!
Dæu syzg'ærin ron
Naræg balvæsta!..

Riuy 'g'nædjytæ
H'azynts st'alytau...
Uæd dæ hærdgæ huyd,
Uæd dæ aly 'g'dau!..

Fesæf, fesæf, tsard,
Sau læppuimæ,
Tag'd dældzæhh fæu
Me'namondimæ!

Kalmau myn mæ riu
Sudzgæ bauuyldta
Mast - zærdæhalæn,-
Yæ tyh basætta!

, æææ æ,
æ æ ,
" , ,- æ,-
ææ æ !"

, ææ ,-
?-
æææ æ
æ æ æ .

ææ æ,
æ æ ,
ææ æ,-
æ æ .

ZONYN

Zonyn, æfsærmæy kæudzystut,
Baværdzystut myn mæ mard,
"Ruhsag u, ruhsag,- zæg'dzystut,-
Nitsæmæn ual uyd dæ tsard!"

Zonyn, ærgævddzystut isty,-
Mardyl ma chi dary kom?-
Alchi æfsæstæy mae histy
Ssardzæn arah'æy mæ nom.

Iu bon æg'g'æd u mysynæn,
Iu bon kændzystut mæ dzyrd,
Uyy fæstæ feroh uydzynæn,-
Nichi ual zondzæn mæ tsyrt.

ÆÆ

æ æ! æ æ, æ æ
æ æ ææ ...
ææ?-æ æ æ
Ææ ææ æ !..

Æææ æ, æææ ææ
Ææ æ ...
æææ æ æ, ææ æ ææ,
æ æææ ææ ?

æ ææ æææ æ,
æ æ æ ææ,
æ æ ææ æ æ æ,
æ æ æ æ?

æ æ! æ æ, æ æ
æ æ ææ ...
ææ?-æ æ æ
Ææ ææ æ !..

ÆNÆ HAY

Mæ Iry fæsivad! Dæ tsinæy, dæ h'ygæy
Fælaston mæ sau zærdæ dard...
Tsy ma myn kændzynæ-dæ tsæstyty sygæy
Ænæ hay fæuydzæn mæ mard!..

Ætsægælon adæm, ætsægælon bæstæ
Æhsnyfæy nuazynts mæ tug...
Mælætæy næ tærsyn, fælæ myn mæ fæstæ,
Mæ uældærmæ chi hæsdzæn sug?

Kæy chyzg myl yskændzæn zærdæhalæn h'aræg,
Kæy kæuynaey rizdzæn k'ædzæh,
Kæy fændyr ystsæg'ddzæn mæ iunædjy zaræg,
Chi uadzdzæn mæ dug'y yæ bæh?

Mæ Iry fæsivad! Dæ tsinæy, dæ h'ygæy
Fælaston mæ sau zærd? dard...
Tsy ma myn kændzynæ-dæ tsæstyty sygæy
Ænæ hay fæuydzæn mæ mard!..